• Nyhedsbrev
  • Tilmeld nyhedsbrev

    * Skal udfyldes

    Intuit Mailchimp

  • Bliv medlem

Formålet med Furesø Industri

Furesø INDUSTRI er dedikeret til forskellige områder og har et bredt fokus på byplan, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og kommunal indkøbspolitik. I samarbejde med kommunen arbejder vi aktivt på disse områder for at opnå positive resultater og skabe en stærk lokal industri. Her er en uddybning af hvert punkt:

Byplan

Furesø INDUSTRI er engageret i byplanlægning og bidrager til udviklingen af en bæredygtig og attraktiv by. Vi deltager i diskussioner og projekter, der omhandler infrastruktur, byudvikling og anvendelse af lokalområdet. Vi stræber efter at sikre, at industriområder og erhvervsparker er velplanlagte og tilpasset fremtidens behov.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed er en vigtig værdi for Furesø INDUSTRI. Vi arbejder på at fremme grønne initiativer og implementere miljøvenlige praksisser i vores medlemsvirksomheder. Vi samarbejder med kommunen og andre interessenter for at sikre, at vores industrielle aktiviteter bidrager til et sundt og bæredygtigt miljø.

Beskæftigelse

Furesø INDUSTRI er dedikeret til at skabe og bevare arbejdspladser i lokalområdet. Vi arbejder tæt sammen med kommunen for at tiltrække nye virksomheder, støtte vækst og udvikling af eksisterende virksomheder og sikre, at der er et velfungerende arbejdsmarked i vores område. Vi er også engageret i at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at fremme kompetenceudvikling og jobmuligheder.

Erhvervspolitik

Furesø INDUSTRI er aktiv i at påvirke og formulere erhvervspolitiske beslutninger. Vi deltager i dialog med kommunen og andre interessenter for at sikre, at erhvervsklimaet og rammevilkårene er optimale for vores medlemmer. Vi arbejder for at skabe et attraktivt og konkurrencedygtigt erhvervsmiljø, der fremmer innovation, vækst og investeringer.

Kommunal indkøbspolitik

Vi engagerer os også i kommunal indkøbspolitik og opfordrer kommunen til at støtte lokale virksomheder. Vi arbejder for at skabe incitamenter og rammer, der fremmer lokal handel og samarbejde mellem virksomheder og kommunen. Vi ønsker at sikre, at kommunale indkøb i videst muligt omfang sker hos lokale virksomheder, hvilket bidrager til at styrke det lokale erhvervsliv og skabe økonomisk vækst.

Tæt samarbejde

Furesø INDUSTRI er stærkt engageret i at opretholde et tæt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og vores medlemsvirksomheder. Vi afholder regelmæssige møder, workshops og dialogsessions, hvor vi diskuterer relevante emner og udfordringer, deler viden og erfaringer samt identificerer muligheder for samarbejde og synergier. Dette tætte samarbejde sikrer en åben og effektiv kommunikation, hvor både kommunen og virksomhederne kan drage fordel af hinandens perspektiver, ressourcer og ekspertise.

En mærkesag

Furesø INDUSTRIs primære mål er at sikre en stærk repræsentation af virksomheder og grundejeres interesser i alle aspekter af samarbejdet med Furesø Kommune, andre myndigheder og i alle andre relevante sammenhænge. Vores overordnede formål er at skabe optimale betingelser og en gunstig ramme for vores medlemmers virksomheder.

En af vores fremtrædende mærkesager er afskaffelsen af dækningsafgiften, da vi anerkender den byrde, den kan udgøre for vores medlemsvirksomheder. Vi har gennem årene arbejdet målrettet og vedholdende på at påvirke politiske beslutningstagere og administrative organer for at få dækningsafgiften reduceret. Vores vedvarende indsats har båret frugt, og vi har opnået betydelige succeser med løbende sænkninger af denne byrde for vores medlemmer.

Vi fortsætter med at være dedikerede til denne mærkesag og arbejder aktivt for at opnå fuldstændig afskaffelse af dækningsafgiften. Vi indgår i konstruktiv dialog med Furesø Kommune og andre relevante instanser for at præsentere vores argumenter, dokumentere de økonomiske konsekvenser for vores medlemsvirksomheder og fremhæve betydningen af at lette denne administrative byrde. Vi stræber efter at opnå en mere fordelagtig og konkurrencedygtig ramme for vores medlemmers forretningsaktiviteter.

Ved at fortsætte vores målrettede indsats og skabe bevidsthed om dækningsafgiftens konsekvenser håber vi at opnå en endnu mere positiv udvikling i fremtiden. Vores kontinuerlige arbejde med at sænke denne afgift understreger vores engagement i at skabe et gunstigt erhvervsklima og styrke vores medlemmers konkurrenceevne.

Som forening forpligter vi os til at forsvare og fremme vores medlemmers interesser på alle niveauer og i alle sammenhænge. Vi arbejder målrettet for at sikre, at vores medlemmers stemme bliver hørt og at deres behov bliver taget seriøst af beslutningstagere og myndigheder. Gennem vores stærke repræsentation og vores effektive indflydelse sigter vi mod at skabe en positiv indvirkning på vores medlemsvirksomheders trivsel og succes.