• Nyhedsbrev
  • Tilmeld nyhedsbrev

    * Skal udfyldes

    Intuit Mailchimp

  • Bliv medlem

Om Furesø Industri

Furesø INDUSTRI er mere end bare en sammenslutning af virksomheder inden for industri, erhverv og håndværk i Furesø Kommune. Vi er en stærk interesseorganisation, der er dedikeret til at varetage dine interesser og sikre en gunstig ramme for erhvervslivet i vores område. Vores mangfoldige medlemsbase og fælles engagement er kernen i vores arbejde.

Vi stræber efter at sikre, at dine interesser bliver hørt og taget i betragtning af relevante myndigheder, herunder Furesø Kommune. Som din stemme i forhold til kommunen og andre myndigheder, arbejder vi for at sikre, at beslutninger og politikker tager hensyn til erhvervslivets behov og fremmer bæredygtig vækst og udvikling.

Vi beskæftiger os aktivt med vigtige områder som byplanlægning, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og indkøbspolitik. I tæt samarbejde med Furesø Kommune stræber vi efter at påvirke og forme disse områder til fordel for vores medlemmer. Vi deltager i dialog, præsenterer vores synspunkter og bidrager med ekspertise for at sikre, at beslutninger træffes på et informeret grundlag.

Ud over vores årlige generalforsamling er vores møder dedikeret til at drøfte aktuelle emner af interesse for vores medlemmer. Disse møder fungerer som en platform for erfaringsudveksling, netværksopbygning og videndeling. Vi sikrer, at du får information om og mulighed for indflydelse på erhvervslivet i Furesø Kommune.

Som medlem af Furesø INDUSTRI får du ikke kun adgang til et stærkt netværk af ligesindede virksomheder, men også muligheden for at bidrage til formningen af vores lokale erhvervsklima. Vi byder dig velkommen til at deltage i vores fællesskab og være en del af vores indsats for at styrke erhvervslivet i Furesø Kommune. Sammen kan vi skabe en mere dynamisk, innovativ og bæredygtig fremtid for vores lokalområde.

En mærkesag

Furesø INDUSTRIs primære mål er at sikre en stærk repræsentation af virksomheder og grundejeres interesser i alle aspekter af samarbejdet med Furesø Kommune, andre myndigheder og i alle andre relevante sammenhænge. Vores overordnede formål er at skabe optimale betingelser og en gunstig ramme for vores medlemmers virksomheder.

En af vores fremtrædende mærkesager er afskaffelsen af dækningsafgiften, da vi anerkender den byrde, den kan udgøre for vores medlemsvirksomheder. Vi har gennem årene arbejdet målrettet og vedholdende på at påvirke politiske beslutningstagere og administrative organer for at få dækningsafgiften reduceret. Vores vedvarende indsats har båret frugt, og vi har opnået betydelige succeser med løbende sænkninger af denne byrde for vores medlemmer.

Vi fortsætter med at være dedikerede til denne mærkesag og arbejder aktivt for at opnå fuldstændig afskaffelse af dækningsafgiften. Vi indgår i konstruktiv dialog med Furesø Kommune og andre relevante instanser for at præsentere vores argumenter, dokumentere de økonomiske konsekvenser for vores medlemsvirksomheder og fremhæve betydningen af at lette denne administrative byrde. Vi stræber efter at opnå en mere fordelagtig og konkurrencedygtig ramme for vores medlemmers forretningsaktiviteter.

Ved at fortsætte vores målrettede indsats og skabe bevidsthed om dækningsafgiftens konsekvenser håber vi at opnå en endnu mere positiv udvikling i fremtiden. Vores kontinuerlige arbejde med at sænke denne afgift understreger vores engagement i at skabe et gunstigt erhvervsklima og styrke vores medlemmers konkurrenceevne.

Som forening forpligter vi os til at forsvare og fremme vores medlemmers interesser på alle niveauer og i alle sammenhænge. Vi arbejder målrettet for at sikre, at vores medlemmers stemme bliver hørt og at deres behov bliver taget seriøst af beslutningstagere og myndigheder. Gennem vores stærke repræsentation og vores effektive indflydelse sigter vi mod at skabe en positiv indvirkning på vores medlemsvirksomheders trivsel og succes.