EN SAMMENSLUTNING AF VIRKSOMHEDER.

FURESØ INDUSTRI – dit bindeled, hvis du som ny eller gammel virksomhed har spørgsmål.

FORENINGEN.

FURESØ INDUSTRI er en sammenslutning af virksomheder indenfor industri, erhverv og håndværk i Furesø kommune. Som interesseorganisation varetager vi dine interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder. Vi beskæftiger os især med byplan, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og indkøbspolitik i et godt og frugtbart samarbejde med Furesø kommune. Udover vores årlige generalforsamling afholder vi møder, hvor emnet er aktuelle emner af interesse for vores medlemmer. Hvis du ønsker information om og indflydelse på erhvervslivet i Furesø kommune, er vi den rette forening for dig.

FURESØ INDUSTRI.

FURESØ INDUSTRI hed indtil årsskiftet 2015/2016 Furesø Industriforening, og har rødder helt tilbage til 1979. En af vore mærkesager er afskaffelse af dækningsafgiften. Faktisk er det de senere år lykkedes at få sænket dækningsafgiften fra 10‰ til 5‰, og vi forventer en yderligere sænkning i forbindelse med partnerskabs aftaler med Furesø Kommune for til slut at få den helt afskaffet.

FURESØ INDUSTRI beskæftiger sig primært med byplan, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og indkøbs­politik. Dette gøres i et tæt samarbejde med kommunen, som vi har et langt og godt samarbejde med – både på politisk plan og på embedsmandsplan. I 2014 skete der en forskønnelse af Farum Erhvervspark – med ny asfalt og nye skilte.

FURESØ INDUSTRI er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksomheder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervs­livet i Furesø. Vores generalforsamling afholdes om foråret – og ud over mange medlemmer, deltager normalt også Furesøs borgmester, byrådspolitikere og embedsmænd fra Furesø Kommune. Så her er både en livlig debat og en god dialog. Endelig afholder vi møder, når der er aktuelle emner af interesse for en større kreds af virksomhederne. Kontingentet er kr. 500,- pr. år, som opkræves i starten af året, via Betalingsservice.

Search