• Nyhedsbrev
  • Tilmeld nyhedsbrev

    * Skal udfyldes

    Intuit Mailchimp

  • Bliv medlem

Bestyrelsen

Furesø INDUSTRIs bestyrelse er dedikeret til at fremme erhvervslivet i Furesø Kommune. Vi fokuserer på at skabe et gunstigt erhvervsklima, styrke samarbejdet mellem virksomheder og kommunen samt repræsentere medlemmernes interesser på alle niveauer. Gennem visioner og strategiske beslutninger spiller Furesø INDUSTRI en afgørende rolle i at sikre vækst, udvikling og succes for erhvervslivet i Furesø Kommune.

MOGENS BRUSGAARD

MOGENS BRUSGAARD

Formand

WEXØE A/S
T: 40 70 14 44
SEND EN MAIL

JØRGEN GODT OLSEN

JØRGEN GODT OLSEN

Næstformand

NCK A/S
T: 44 95 18 81
SEND EN MAIL

ARNE HAMMER

ARNE HAMMER

Kasserer

FARUSA EMBALLAGE A/S
T: 44 34 09 90
SEND EN MAIL

CHRISTIAN AASTED

CHRISTIAN AASTED

Sekretær

AASTED A/S
T: 44 34 81 20
SEND EN MAIL

GREGERS BISGAARD

GREGERS BISGAARD

Bestyrelsesmedlem

SIMI A/S
T: 44 34 06 81
SEND EN MAIL

JAHN FREDRIK HERMANSEN

JAHN FREDRIK HERMANSEN

Bestyrelsesmedlem

BASELABET ApS
T: 40 16 30 65
SEND EN MAIL

SOLVEIG BISGAARD

SOLVEIG BISGAARD

Bestyrelsesmedlem

SIMI A/S
T: 44 34 06 81
SEND EN MAIL

JESPER GLYB

JESPER GLYB

Bestyrelsesmedlem

HARESKOV ELEKTRIC A/S
T: 44 48 48 01
SEND EN MAIL

STEEN FOSVIG

STEEN FOSVIG

Suppleant

ADVOKATFIRMAET FOSVIG
T: 44 95 57 66
SEND EN MAIL

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesarbejde indebærer en bred vifte af ansvarsområder og opgaver. Som en del af Furesø INDUSTRIs bestyrelse omfatter deres arbejde følgende:

Strategisk lederskab: Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge og implementere den overordnede strategi for Furesø INDUSTRI. Dette indebærer at definere klare mål, identificere muligheder og udfordringer samt træffe strategiske beslutninger for at sikre foreningens fremtidige vækst og succes.

Overvågning og styring: Bestyrelsen har til opgave at overvåge foreningens aktiviteter og resultater for at sikre, at de er i overensstemmelse med foreningens formål og medlemmernes interesser. Dette indebærer regelmæssig evaluering af økonomiske, operationelle og juridiske aspekter samt at sikre overholdelse af relevante regler og bestemmelser.

Netværksudvikling: Bestyrelsen spiller en vigtig rolle i at opbygge og vedligeholde netværk med eksterne interessenter såsom andre virksomheder, myndigheder og samarbejdspartnere. Dette kan omfatte at deltage i møder, konferencer og arrangementer for at fremme samarbejde og udveksling af viden og ressourcer.

Medlemsengagement: Bestyrelsen arbejder aktivt på at engagere medlemmerne og sikre deres deltagelse og tilfredshed. Dette indebærer at lytte til medlemmernes behov, arrangere medlemsmøder og aktiviteter samt at fungere som bindeled mellem medlemmerne og foreningens beslutningsproces.

Kommunikation og repræsentation: Bestyrelsen repræsenterer Furesø INDUSTRI i kommunikationen med eksterne interessenter, herunder medier, offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. De er ansvarlige for at fremme foreningens værdier, formål og succes samt at styrke foreningens omdømme og synlighed.

Gennem deres dedikation, erfaring og ekspertise arbejder bestyrelsen for at sikre en effektiv og ansvarlig ledelse af Furesø INDUSTRI. Deres engagement i at fremme erhvervslivet og repræsentere medlemmernes interesser er afgørende for foreningens succes og indflydelse i Furesø Kommune.