FORMÅL.

FURESØ INDUSTRIS formål er at varetage virksomheder og grundejeres interesser i alle fælles anliggender overfor Furesø kommune, andre myndigheder og i alle andre henseender. En af vores mærkesager er afskaffelse af dækningsafgiften, og vi har de senere år løbende haft held til at sænke denne.

Search